Workshops/trainingen/cursussen

bookcover

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursuswerk voor  theatermakers.

1985 – heden

DE EERSTE ZES LESSEN VAN HET ACTERENSpel en acteer-trainingen met diverse groepen uit zowel het amateur- als het professionele circuit op basis van het boek van Richard Boleslavsky.

NAAR EEN SOBER THEATER: Het gaat er niet om acteurs iets aan te leren, maar om de blokkades op te heffen die het instrument van de acteur (zijn lichaam) in de weg staan om zuiver te acteren. Een workshop als inleiding op de methode van Jerzy Grotowski

IMPROVISATIETRAININGEN: Improviseren is eigenlijk net zo gemakkelijk als het eruit ziet. Toch denken we snel en onterecht dat we om zomaar iets te spelen begiftigd moeten zijn met een bijzonder talent. Improviseren is een vak en is daarom gewoon aan te leren voor iedereen die het graag wil. Wanneer je je de technieken van het improviseren eigen maakt dan gaat de scène als vanzelf.

BASISCURSUS TONEELSPELEN: Lessen en workshops in acteren, stem, zang, dans en beweging. Fysieke training en werken met teksten en muziek. Leren je verbeelding en je fantasie te gebruiken. Durf en zelfvertrouwen ontwikkelen. samen spelen met anderen. Scènes bedenken en  maken.

ACTEREN KUN JE LEREN: Basis technieken voor spel voor mensen die weinig of nooit op de planken hebben gestaan. Stapsgewijs werken aan o.a. personages, emoties, podiumbewustzijn en tekstbehandeling op basis van eigen verhalen, korte theaterteksten, gedichten. Aan het eind is er een korte presentatie voor publiek.
Alles kan aanleiding zijn tot spel als het spelers op dat moment voldoende inspireert tot onderzoek.

Cursuswerk voor het bedrijfsleven/organisaties.

2009 – 2010 Welzijn Leeuwarden

COMMUNICATIETRAINING voor twee groepen allochtone vrouwen die worden opgeleid voor een functie binnen de zorg. In opdracht van de afdeling Participatie en Educatie van Welzijn Leeuwarden. Een praktische training in gesprekstechnieken die mensen nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen en fijn te kunnen samenwerken.
Het gaat hier om zaken als kunnen luisteren, samenvatten, doorvragen; aandacht hebben voor inhouds- en betrekkingsniveau; gevoelig zijn voor onderliggende gevoelens en onderstromen in communicatie; actief participeren in vergaderingen e.d.

1989 Kleynveld Bosboom en Hegener, Utrecht.

DE FIRMA SMOEL: Presentatietraining en een voorstelling n.a.v. resultaten van een imago-onderzoek dat KBH in 1988 liet uitvoeren.

INOVATIEF ONDERNEMEN: Trainingsweekenden voor het midden- en hoger kader van het personeel van Heineken.