Sterke Froulju

Van 2010 tot 2017 was ik de vaste regisseur van De Sterke Froulju. We maakten vier voorstellingen met het Sterke Froulju ensemble en één voorstelling voor de Ried fan de Fryske Beweging. De voorstellingen zijn door heel Friesland gespeeld.

De Sterke Froulju speelt korte, uitdagende en bijzondere  stukken, geen doorsnee dorpstoneel.
Inmiddels is de groep aardig bekend in Friesland en spelen zij hun voorstellingen op vele plekken in de provincie.

memmesiel   dus-hy-supte

vaginamonologen   fjouwer-om-ien   de-bikdstars