Stadstheater 1991 -1996

sstadstheater-bekemaVan 1991 -1996 was ik als coördinator/regisseur verbonden aan

Stichting Stadstheater

Ik realiseerde in deze periode in samenwerking met zowel professionele als amateur theatermakers, meer dan 150 wekelijkse ad-hoc theatervoorstellingen in  studentensocieteit 7A/9 en in theater Romein in Leeuwarden. Ik was docent in verschillende spelcursussen en theatertrainingen, droeg zorg voor de dagelijkse gang van zaken op het kantoor van de stichting, stuurde vrijwilligers aan en begeleidde stagiaires.

Het woord Stadstheater komen we voor het eerst tegen  in theater de Steeg van stichting De Ruimte in Leeuwarden 1987.
Het projekt bood aan een groep van negen mensen de mogelijkheid verschillende aktiviteiten op het gebied van het theater uit te voeren.
De belangrijkste doelstelling van het Stadstheater, dat het wekelijks aan iedereen die daartoe behoefte voelt, de gelegenheid te bieden een specifiek talent te tonen en/of te ontwikkelen op het gebied van de podiumkunsten. Helaas gaat stichting de Ruimte aan financiële tekorten ten onder. In 1990 wordt een nieuwe Stichting Stadstheater opgericht.

 

 

 

Voor wie is het Stadstheater ? stadsth-1
Het Stadstheater is voor iedereen: jong en oud, ik en dun, kort en lang. Het Stadstheater is een wekelijks terugkerende theatergebeurtenis met als doelstelling: het gelegenheid bieden aan iedereen die zijn of haar mogelijkheden als regisseur, toneelspeler of -schrijver, wil leren kennen of verdiepen.
Er kan veel in het Stadstheater. Voordragen uit eigen werk, een prachtige goochelact of een diaserie vertonen voor een aandachtig publiek, enzovoort, enzovoort.
Het Stadstheater biedt daartoe de mogelijkheid op praktisch iedere donderdagavond tussen eind september en begin juni.

Hoe ziet een Stadstheatervoorstelling eruit?stadsth-2
Stadstheatervoorstellingen zijn als afleveringen van een weekblad. Ze verschillen van week tot week. Iedere voorstelling heeft een eigen thema, dat veertien dagen eerder is vastgesteld. Aan de hand van dit thema worden de deelnemers uitgenodigd hun fantasie de vrije loop te laten en hun creatieve inspiratie in de vorm van een sketch, of welke andere vorm dan ook, omhoog te laten borrelen. Omdat het een Leeuwarder Stadstheater is proberen we ook zoveel mogelijk de Leeuwarder aktualiteit in de gaten te houden. Een voorstelling kan gevuld zijn met overwegend sketches, maar kan ook uit een komplete eenakter bestaan. Dat is afhankelijk van de inbreng van de deelnemers.

Hoe werkt het Stadstheaterstadsth-3
Elke maandagavond om 19.00uur, dat is dus vier dagen voorafgaand aan de voorstelling is er een vergadering waarbij iedereen die een bijdrage wil leveren aan de volgende (of daarop volgende ) Stadstheatervoorstelling. Deze vergadering vindt plaats in de studentensocieteit aan het Noordvliet 7A/9. Daar wordt in overleg met de regisseur een programma samengesteld uit verschillende bijdragen. Het is daarbij mogelijk om zelf, in over leg met de regisseur, te bepalen op welk tijdstip van de week men wil repeteren. Voorafgaande aan de doorloop (generale repetitie) om 19.00 uur kan eenieder die dat wil deelnemenaan de gezamenlijke maaltijd. De voorstelling begint om 21.00 uur in de societeit aan het Noordvliet 7a/9.

Hoe kan ik mij als deelnemer aan een Stadstheatervoorstelling aanmelden?stadsth-4
Het is vaak een hele stap om te besluiten zelf iets op een podium te gaan doen. Om die drempel te overwinnen kun je vanzelfsprekend ook eerst eens een voorstelling gaan bijwonen. Om je aan te melden zijn er verschillende mogelijkheden.
Je kunt altijd binnenwippen bij het Stadstheaterkantoor Waar de regisseur/coördinator de gehele week (behalve op vrijdag) aanwezig is.Je kunt je spontaan melden op een van de vergaderingen op maandagavond, of na een Stadstheatervoorstelling op donderdagavond. Meer informatie? Bel 058 151718.

 

moordvliet
Een vast onderdeel van de Stadstheatervoorstellingen was het wekelijks feuilleton. Één daarvan was MOORDVLIET

 

Nieuwe Stichting Stadstheater geeft wekelijks voorstellingen
Er zit muziek in het Stadstheater