Psyche 1992

…Schrei nu niet meer, en ga slapen
en als je niet slapen kan, zal ik je een sprookje vertellen, een mooi verhaaltje van bloemen en edelstenen en vogels.
Van een jonge prins en een klein prinsesje…
want meer is er niet in de wereld, dan een sprookje…
Louis Couperus

PSYCHE 

Of het mogelijk is jezelf met de hoofdpersoon Psyche te identificeren?
“Misschien een beetje” . Helemaal zal het wel niet lukken , omdat het verhaal daarvoor toch teveel een sprookje is.
Herkenbaar is wel de eenzaamheid van Psyche in een gezin met een keiharde en op macht beluste zuster en een zuster die alleen op wetenschap gericht is. Ook het verlangen moegevoerd te worden met Chimera, die haar met zijn “sterke vleugels” ver weg zou kunnen voeren van de beperktheid van haar milieu en van zichzelf, is heel begrijpelijk.
De situaties waarin Psyche terecht komt, lijken vaak op die waarin een jongere zich bevindt, voordat de wereld van volwassenen bereikt wordt.
Iedereen die het wel eens moeilijk gevonden heeft om Eros – de hogere liefde- en Sater – de seksualiteit- met elkaar in harmonie te brengen zal wel iets herkennen in de geschiedenis van de liefde tussen Psyche en Eros, die eindigt met Eros’ dood, omdat Psyche zich overgeeft aan de Sater.
Psyche wordt in het verdere verloop van het verhaal, door alle beproevingen heen, steeds meer bevrijd van alles wal niet van belang is. Dat gaat niet zomaar: ze moet er zelfs voor door de duisternis van de onderwereld en de diepste angsten heen.
Maar uiteindelijk kan Psyche op nieuwe wieken het Rijk van de Toekomst in.
Haar zusters, die zich blind staarden op macht en materialisme (Esmaralda), of op de wetenschap, zonder oog voor het geheim van het leven (Astra), zijn de verliezers, terwijl ze eerst in alle opzichten de meerderen leken van hun kwetsbare jongere zusje.

Spel/dans en muziek

Sylvia Veenstra
Petruska Schaafsma
Wokje Abrahamse
Froukje Beintema
Joliët de Boer
Dirk Boom
Nely Bouma
Sipke Jan Bousema
Ernst Brand
Ernst Buurma
Jildau Dorenbos
Klaas Edema
Tineke Elderhuis
Wessel Geursen
Joffe de Graaf
Foly Grit
Reina Kroodsma
Geert je van der Lugt,
Joost Madern
Loes Madern
Annet Nicolai
Signe-Sanne Van 0ortgijsen
Imre Postma
Kari Postma
Maaike Schaafsma

Tekstbewerking/Regie

Assistentie

Choreografie

Muziek

Technische assistentie

Geluid

Licht

Organisatie

Met dank aan

Hans van Buuren

Christa Sturm

Bibian Welbergen

Anne de Bruyn

Wietse Terpstra

Ingrid Kamminga

Jeroen Kouwer

Christa Sturm

Ties Jan Eekhof
Jan de Haan
Jellie van Kammen
Marijke van der Kamp
Erik Karssen
Gerry van der Lugt
Femmechien Reitsma
Nynke Schukking
Roxanne de Vries

“Totaaltheater” CSG Oostergo toont veel talent in “Psyche”