Projecten in het welzijnswerk

2015

MANUS VAN ALLES

Reintegratieproject dat dagbesteding biedt aan mensen die om verschillende redenen hulp nodig hebben bij het weer op de rails krijgen van hun leven.
Vijf mensen maakten in 24 wekelijkse bijeenkomsten “WC de Groot herleeft” een speelse documentaire over de architect W.C. de Groot

-W.C.De Groot herleeft-

MANUS MEMORY


 

Manus Memory is een reminiscentieproject waar ouderen in contact worden gebracht met jongeren om te praten over vroeger en nu. Dit gebeurt aan de hand van filmbeelden uit het Fries Filmarchief.
Het project heeft een aantal niet onbelangrijke doelstellingen. Zo zijn het activeren door herinneringen op te halen en uit te wisselen, het contact met de buitenwereld, de overdracht van kennis en verhalen en de wisselwerking tussen oud en jong de belangrijkste. Voor de betrokken jongeren is het kennismaken met ouderen en ouderenproblematiek middels herinneringen en wetenswaardigheden een kans om te reflecteren op hun eigen leefwereld. Het onderlinge begrip voor elkaars leefwereld zal hiermee toenemen.

Samenwerking met vijf zorginstellingen en vijf scholen in Leeuwarden, Burgum en Harlingen.

 

-Manus Memory 3 Verliefd verloofd getrouwd-
-Ouderen terug naar school-

memory         

 

2011/2012

TERUG IN DE KAST
terug-in-de-kast
is een vrolijke voorstelling die bewoners en personeel van zorgingsinstellingen op een humoristische manier bewust wil maken van de omgang met en behandeling van andersgeaarden binnen de instellingen. Aan de hand van de grappige voorstelling en een origineel nagesprek word de bezoeker meegevoerd naar “de andere kant” van het leven in het verzorgingstehuis. Hilarische en soms ook confronterende situaties gaan de schaamte voorbij in “Terug in de kast”.
De voorstelling werd gespeeld in 15 zorginstellingen in Friesland en op vier opleidingen voor verzorgende.

2009/2010

THOMAS TOMATENPUREE
posterthomas-a3
Een groep ouderen uit Grou, maakten i.h.k.v. activering van ouderen een korte speelfilm in samenwerking met een kleutergroep van basisschool De Twa fisken.

16 weken, 2,5 uur
24 leerlingen van groep twee van basischool De Twa Fisken in Grou en 10 ouderen.

IK BEN ER WEL
ikbenerwel
Mantelzorgers uit Friesland maakten een speelfilm over de mantelzorg bedoeld voor andere mantelzorgers en organisaties die zich voor mantelzorgers inzetten.

Gedramatiseerde documentaire over de mantelzorg
Na de dood van zijn echtgenote blijft Maarten alleen achter. Zijn nicht Annemarie zoekt hem steeds vaker op. Dan wordt Maarten ziek. Annemarie besluit om voor hem te gaan zorgen.
Deze film geeft inzicht in het proces van een mantelzorger; hoe sluipenderwijs het zorgen en de verantwoordelijkheid begint, taken te zwaar worden en het eigen leven op de tweede plaats komt. Ook de goede kanten van het zorgen worden belicht.

-bekijk de film op youtube-

2007/2008

EEN BUURT VOL VERHALENeen-boekje-vol-verhalen-1
Een groep oudere Nederlanders en een groep allochtonen maakten samen een boek met verhalen over hun jeugd en opvoeding.

Deelnemers haalden herinneringen op over vroeger. Om de verhalen ook zichtbaar te maken voor andere bewoners uit de wijk werden deze vastgelegd in een boekje en in een tentoonstelling.
Door elkaar te leren kennen kweek je begrip en respect voor elkaar.

-een boekje vol verhalen_