Projecten voor jongeren

Enteren Projecten

zijn multimedia projecten waarin jongeren van 12–20 jaar worden uitgedaagd om in 16 bijeenkomsten met elkaar een productie te maken.
Zij krijgen in dit project de gelegenheid om te laten zien hoe zij tegen de wijk en haar bewoners aankijken. Hen wordt gevraagd een beeld te schetsen van zichzelf in hun omgeving daar iets over vast te leggen en dat door middel van beelden: (tekeningen, schilderijen, grafity ,dans, foto’s en videobeelden) en klanken: (muziek, zelfgemaakte teksten, computermontages van samples, zang en toneelspel) in een presenteerbare vorm te gieten.
Op de slotavond worden de resultaten aan een publiek gepresenteerd.

Bekijk projecten

Jongerenpersbureau Leeuwarden

Het jongerenpersbureau is een vaste plek in de stad waar jongeren onder professionele begeleiding videoproducties maken bedoeld voor de hele stad. Ze treden op als makers van een televisieprogramma, op zoek naar nieuws en andere wetenswaardigheden.

Dit kan resulteren in een documentaire, een talkshow maar ook in een speelfilmpje, een soapserie of een videoclip. De vorm en de onderwerpen dragen de jongeren zelf aan, de invalshoek is de eigen stad en de belevingswereld van de jongeren.

Bekijk projecten

Mooi Toch!

is een drie dagen durend project ontwikkeld voor leerlingen van de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Zij bedenken en realiseren een project dat gepresenteerd gaat worden aan de hele school

Een voorstelling/presentatie is een product van samenwerking, Een product dat je op de dag van vertoning aan een publiek laat zien. Om er in drie dagen iets ‘moois’ van te maken, moet je al je vaardigheden om samen te werken en te spelen inzetten. Dan is er geen ruimte meer voor rottigheid dat begrijpt uiteindelijk iedereen.

Bekijk projecten