Memmesiel 2015

memmesiel-castFjouwer froulju yn de finzenis. Misdiedigers binne it. Lang straft. Se sitte der net foar wat kattekwea. Misdiedigers binne mear dan allinnich mar it gruwelike delikt dat se pleegt ha. Oer dat delikt ha se it ek net. It is mear de memmesiel dy’t harren by de strot hat en ek it publyk yn de tang hâlde sil. Der binne oangrypende sênes by. Memmen yn de finzenis. De memmen dy’t se sear dien ha. De memmen dy’t se mist ha yn harren libben of de memmen dy’t altiid klear stien ha. Oer skuld en skamte nei alle memmen dy fertriet ha om harren dochters.

Er zijn in Nederland vier gevangenissen en huizen van bewaring voor vrouwen. Daarin zitten jaarlijks ongeveer 3000 vrouwen voor korte of langere tijd vast. De helft van de vrouwen komt er terecht in verband met drugssmokkel en andere misdaden die met drugshandel te maken hebben. Andere misdaden waarvoor vrouwen veroordeeld worden, zijn bijvoorbeeld diefstal en vernieling. De meeste vrouwen die gevangen zitten, zijn tussen de 20 en 30 jaar.

Kinderen

Meer dan de helft van de vrouwen in detentie is moeder. Zij zien hun kinderen alleen tijdens het wekelijkse bezoekuur. Een paar vrouwengevangenissen hebben een apart logeerhuis. Daar kunnen kinderen die hun moeder in de gevangenis bezoeken, samen met haar logeren. Heel soms kunnen baby’s van 6 tot 9 maanden bij hun moeder in de gevangenis blijven. Elke vrouweninrichting heeft speciale cellen voor vrouwen die hun baby bij zich hebben. Maar een gevangenis is natuurlijk geen gezonde plek voor een jong kind. Daarom moeten na verloop van tijd ook baby’s ergens anders ondergebracht worden.

Van Anja Steegstra.

Met
Jeltje Joustra
Ineke Kalteren
Anja Epema
Wietske Kooistra

Regie

Techniek

Hans van Buuren

Lubbert Kingsbergen
Rutger van der Hout

Decor/Grafische vormgeving

Productie

HvBdesign

Ineke Kalteren