Hûs oan’e mar 1989

Van George Batson. De Nederlandstalige versie van Shireen Strooker werd in het Frysk vertaald door M.H.Gerbrandy.

Beau Rivage, één der grootste en laatste suikerplantages in het steeds verder industrialiserend oliegebied van Louisiana, wordt bevolkt door “vogels van diverse pluimage”. Het wettelijk beheer van het oude familiebezit, eigenlijk in handen van de aan geheugenstoornissen lijdende grootmoeder Colby, wordt sinds de recente verdrinkingsdood van Owen Colby, waargenomen door de strenge, waakzame Harriet. Zij bemoedert haar neef Gerald, een tweelingbroer van Owen. Dan komt Tante Cora met haar oud vehikel even over uit de stad, omdat zij vernam dat Myra, de vrouw van Owen, weer voor het eerst na het ongeval zou terugkeren. Maar dan vinden er een reeks “verdachte ongelukken plaats. En telkens wordt er een klein, sinister popje gevonden, doorstoken met een naald. De bijgelovige arbeiders op de plantage en Harriet, die hun bijgeloof deelt, zijn hun leven niet meer zeker…

Regie: Hans van Buuren.

Spel: Anneke Hommersma-Buwalda, Theo Dirksen, Annie Gerlofs, Annie Hoogland, Hanneke Wolfhuizen, Tryn de Boer,

Decor: Otto Jasper.

Ljocht en lûd: Henk en Freddie Kramer.

Ynstekster: Doeti van der Kooi.

Fryske krite spilet Hûs oan’e mar