Geschiedenis

De Manus Branding Stichting

Manus Branding was de eerste man die in 1798 in opstand kwam tegen de kinderarbeid in de haven van Delfzijl, of misschien was hij wel die grote held van de koninklijke reddingsbrigade in Katwijk die in 1932 met gevaar voor eigen leven 24 zeelieden wist te redden van hun zinkende schip.
Wie het weet mag het zeggen… 

Voor ons is hij vooral; “ een helpende hand in de branding van het leven….”

kantoor-manus-tweebaksmarkt

 

De Manus Branding stichting is ontstaan uit de stichting Projecten Jongeren en Seksualiteit Friesland. In 1999 werd deze stichting gevraagd een project te ontwikkelen rondom grensoverschrijdend gedrag van leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs in Leeuwarden.

Er werd een theaterstuk gemaakt door leerlingen van groep 8 van OBS de Plataanschool; “Mooi Niet, Dit is mijn grens!”. De voorstelling werd opgevoerd in schouwburg De Harmonie voor 18 groepen 8 van andere basisscholen in Leeuwarden. De voorstelling werd een groot succes. Niet alleen omdat de doelstelling om een breed publiek te bereiken was gehaald, maar ook door wat de impact van het werken aan het project voor de groep van de Plataanschool had betekend. Het sociaal klimaat in de groep was aanwijsbaar verbeterd. Op verzoek van de school werden plannen gemaakt voor vervolgprojecten in meerdere klassen.
“Mooi Niet, Dit is mijn grens! Werd een videoproject voor groep 7/8 en de groepen 5 en 6 maakten “Mooi wel! Zo in mijn buurt. De “Mooi’e projecten “ waren geboren.

Medio 2004 fuseerde stichting Projecten Jongeren en Seksualiteit met stichting Partoer.
Partoer CMO Fryslân is het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling in de Provincie Fryslân.
Zij verzamelt en levert kennis en informatie voor beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering op de gebieden welzijn en zorg en heeft dus vooral een adviserende en ondersteunende functie. Het direct uitvoerende werk van Jongeren en Seksualiteit Friesland dreigde verloren te gaan en daarom werd besloten de uitvoerende tak van de stichting voort te zetten in een nieuwe zelfstandige organisatie.

Stichting Projecten Jongeren en Seksualiteit werd De Manus Branding Stichting.
De Manus Branding Stichting ging voort op de ingeslagen weg. Er volgde meer en meer `Mooi´e projecten.` op meerdere groepen op meerdere basisscholen en met groepen jongeren binnen het jongerenwerk in verschillende wijken en buurten in Leeuwarden en omgeving.

In 2008 kwam de Manus Branding stichting in `slecht weer` terecht.
Door teruglopende subsidies werd het steeds moeilijker projecten van de stichting voort te zetten of nieuwe projecten te realiseren. Er moest gezocht worden naar nieuwe wegen en nieuwe mogelijkheden om samen te werken met andere organisaties.

Aansluiting werd gevonden in een nieuwe welzijnsorganisatie: Welzijn Leeuwarden.
Welzijn Leeuwarden is ontstaan uit een fusie van drie kleinere organisaties. De fusie van deze organisatie was al zo ver rond dat het niet mogelijk was om de Manus Branding Stichting volwaardig te laten mee fuseren en er werd besloten om als zelfstandige stichting intensief te gaan samenwerken met Welzijn Leeuwarden.
De Manus Branding verhuisde naar het kantoorgebouw van WL en medewerkers van de stichting kwamen deels in dienst van Welzijn Leeuwarden.

Door de korte lijnen met de medewerkers van de verschillende afdelingen en dankzij het brede netwerk van Welzijn Leeuwarden ontstond een periode van vruchtbare samenwerking en er werden in 2009 en 2010 maar liefst 11 aansprekende projecten gerealiseerd.

Meer en meer werd de Manus Branding stichting een volwaardig onderdeel van Welzijn Leeuwarden. Eind april 2010 werd de Manus Branding Stichting opgeheven en omgezet naar de afdeling Manus Branding Projecten van Welzijn Leeuwarden.

Toen sloegen de teruglopende subsidies voor kunst, cultuur en welzijnswerk weer toe.
Gaandeweg 2010 werd duidelijk dat Welzijn Leeuwarden om als organisatie overeind te blijven ernstig zou moeten gaan bezuinigen en reorganiseren. Tijdelijke contracten van medewerkers zouden in veel gevallen niet verlengd kunnen worden. Zo ook in het geval van de medewerkers van de Manus Branding projecten….

Om te voorkomen dat er een einde zou komen aan een periode van 10 jaar “ Mooi’e Projecten” en om te voorkomen dat lopende projecten zouden moeten worden afgebroken werd de stichting in november 2010 heropgericht.

Cum non tum age !

 

DE MANUS BRANDING STICHTING werkte samen met:

Academie voor popcultuur Leeuwarden
AOC natural design Friesland
Bibliotheek Bilgaard Brasserie
Stania State Oentsjerk
Buurthuis it skiphus Leeuwarden
Buurthuis welgelegen Leeuwarden
Bright Vsion entertainment
Cbs Prins Constantijn Leeuwarden
Cbs Prins Maurits Leeuwarden
Christelijke Hogeschool Nederland
COC Leeuwarden
De Vertakking, groenverzorging Ryptsjerk
Da Bomb entertainment Groningen
Discriminatiemeldpunt Tûmba Leeuwarden
Doarpshûs De Einekoer, Ryptsjerk
Dorpshuis de Bining, Tearns
Edwin Meester theatertechniek
Eringa Beeld en Geluid Leeuwarden
Friese Poort Leeuwarden
Friesland College Leeuwarden
Gemeente Boarmsterhiem
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Tyttsjerksteradiel
Go4Media Utrecht
Graffitiplatform Leeuwarden
Halt Noord Nederland
Harry Zwerver Produkties Franeker
Het oog van de Orkaan
International Youth foundation
Jantje Beton Nederland
Jojo theater
Kenniscentrum Multimedia Leeuwarden
Landstede Beroepsopleidingen Zwolle
Meldpunt Overlast Leeuwarden
Mercurius RTV Leeuwarden
Mezzo, landelijke vereniging voor Mantelzorgers
MFC Camminghastins
MFC De Verbinding Vlietzone
MFC de vrijheidswijk
MFC Mârkant Zuiderburen
Nokia make a connection Nederland
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
Obs de PLataanschool Leeuwarden
Obs de Potmarge Leeuwarden
Obs de Twa Fisken, Grou
Obs de Vrijheid Bilgaard Leeuwarden
Obs de Vrijheid Vrijheidswijk Leeuwarden
Obs de Wynwizer Leeuwarden
Obs Koningin Wilhelmina Leeuwarden
Osg Singelland Burgum
Piter Jelles Impuls Leeuwarden
Piter Jelles Ynsicht Leeuwarden
Proloog Primair Openbaar Onderwijs Leeuwarden
Provincie Fryslân
Rambeek produkties
RPP videpprodukties
Rsg Simon Vestdijk Harlingen
Schouwburg de Harmonie Leeuwarden
Sinne Welzijn Leeuwarden
Speeltuinvereniging Insulinde
Staatsbosbeheer
Stedelijk Gymnasium Leeuwarden
Stichting de Prinselijke Eenvoud
Stichting Palet Friesland
Stichting Welzijn Ouderen Leeuwarden
Stichting WijkWerk Leeuwarden
Theater de Bres Leeuwarden
Verzetsmuseum Leeuwarden
Vlag Media
Welzijn Leeuwarden
Wijkcentrum Bilgaard
Wijkcentrum de Kobbekooi
Wijkcentrum Heechterp Schieringen
Wijkcentrum het Knooppunt
Wijkcentrum het Skiphûs
Wijkcentrum Màrkant Leeuwarden
Wijkcentrum Welgelegen
Wijkzorgcentrum Het Nieuwe Hoek Leeuwarden
Wijkzorgcentrum St Jozef Leeuwarden
Woonzorgcentrum Berchhiem Burgum
Woonzorgcentrum De Batting Harlingen
Woonzorgcentrum Greunshiem Leeuwarden
Woonzorgcentrum Nieuw Mellens Leeuwarden
Zalencentrum Schaaf Leeuwarden

 onze projecten werden mede mogelijk gemaakt dankzij financiële bijdragen van:

Cozorg
Fonds Cultuur Participatie
Fonds Kinderpostzegels
Fonds Sluyterman van Loo
Fundatie Van den Santheuvel.Stobbe
Gemeente Boarnsterhiem
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Tytsjerksteradiel
International Youth Foundation
Jantje Beton
Je Maintaindrai Friesland
Jij Maakt Het Mee
Juckema Siderius Fonds
LOF Leeuwarder Ondernemings Fonds
Meindersma-Sybenga Stichting
Nokia make a connection
Oranje fonds
Prins Bernard Cultuurfonds
Proloog Primair Openbaar Onderwijs Leeuwarden
Provincie Friesland
P.W.Janssen’s Friesche Stichting
RCOAK Roomsch Catholijk Oude Armenkantoor
SHB Steunfonds voor Humanistische Projecten in de Ouderenzorg
Skanfonds
Stichting Brentano
Stichting de rose Jo(n)ker
Stichting Herbert Duintjerfonds
Stichting het Nieuwe Stadsweeshuis
Stichting het Old Burger Weeshuis
Stichting het r.c.maagdenhuis
Stichting Roelof Steinvoorde
Van der Meer-Boerema Stichting
VSBfonds
Wiersma-Reitsma Stichting
Wijkpanel Zuiderburen
Wijkpanel camminghaburen
Wijkpanel Huizum West