Docent

Remove the row

Column: 1

logo-workshops

Column: 2

Ik zet de ruime kennis en ervaring waarover ik denk te beschikken graag in voor het geven van trainingen en workshops.

Workshopweekenden van Wig Producties
Iedereen, met enige toneelervaring, kan zich inschrijven voor deze workshops. De kosten bedragen €135,- (incl. lunches en overige versnaperingen). Er wordt een minimum van 8 en een maximum van 12 deelnemers gesteld.

Workshop op maat
Ook is het mogelijk om een workshop op maat te laten samenstellen voor verschillende doelgroepen. Beginnende en gevorderde acteurs/actrices kunnen hun skills en kennis bijschaven op het gebied van acteren en stemgebruik, maar ook kan het een idee zijn voor een creatieve middag met een schoolklas of een teamuitje met collega’s. Bijna alles is mogelijk!

-meer-

Remove the row

Column: 1

manus-logo

Column: 2

Van 1999 tot 2015 ben ik werkzaam geweest als projectcoördinator bij de Manus Branding Stichting te Leeuwarden.

Aanvankelijk zette De Manus Branding Stichting kunstzinnige projecten in als middel om sociale vaardigheden en competenties van leerlingen/jongeren in het onderwijs en het jeugdwelzijnswerk te ontwikkelen, maar al snel breidde de doelgroep zich uit met allerhande groepen in het onderwijs en het welzijnswerk
Ik was zowel inhoudelijk als organisatorisch verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van lessen/projecten relationele en (kunst)zinnige vorming voor het onderwijs en het Welzijnswerk. Ik ontwierp lessen en lesmateriaal, gaf les, en begeleidde groepen jongeren en ouderen. Ik droeg zorg voor de publiciteit en acquisitie van projecten, onderhield contacten met scholen en welzijnsinstellingen, maakte begrotingen en vroeg subsidies aan. Ik stuurde naast vaste medewerkers ook freelance kunstvakdocenten en vrijwilligers aan en begeleidde stagiaires

Gedwongen door teruglopende subsidies en mogelijkheden, heeft de stichting helaas eind 2015, na 15 jaar “mooie projecten”  geen mensen meer in vaste dienst. Onder de naam Wig-producties worden er nog wel theaterprojecten gerealiseerd.

-mooi’e projecten-
Stichting helpt jongeren bij omgang met relaties

 

Remove the row

Column: 1

oostergo

Column: 2

Van 1990 – 1995 was ik als docent dramatische vorming verbonden aan CSG Oostergo in Dokkum.
Elke vrijdagmiddag gaf ik onder de noemer Totaaltheater lessen dramatische expressie aan een groep leerlingen uit verschillende klassen met de bedoeling de communicatieve vaardigheden van leerlingen te verbeteren en faalangst tegen te gaan.

Het Totaaltheater maakte in die jaren twee voorstellingen, die op twee feestelijke avonden voor de ouders en leerlingen van de school werden opgevoerd in ’t Bolwerk in Dokkum.

 

Remove the row

Column: 1

Column: 2

 

Remove the row

Column: 1

Column: 2