Docent

“Als je iets door en door wilt leren kennen, onderwijs het dan aan anderen.”
Tryon Edwards

Al decennia wordt er geprobeerd het onderwijs te verbeteren, maar het lijkt soms alsof vernieuwing nog moet komen of onmogelijk is.
Beleidsmakers en docenten blijven veel te vaak in hun eigen “winkeltje” zitten en kijken te weinig om zich heen terwijl we door elkaars talenten te kennen veel meer van elkaar zouden kunnen leren. Hoe mooi is dat…?
Lesgeven mag je doen bij de gratie van het feit dat je zelf nog altijd leert…..
Iemand die les geeft is altijd de sigaar.. Het moet altijd anders…, beter… iedereen heeft er wel een mening over.
Echt goed doe je het zelden.
Die meningen van anderen laten soms weinig over van de schoonheid van het vak. Toch ben ik, overal waar ik ooit les gaf, in trainingen, cursussen en in het “reguliere onderwijs” altijd geïnspireerd door collega’s, leerlingen, studenten en deelnemers aan projecten.

-meer-