CSG Oostergo 1990 – 1995

Van 1990 – 1995 was ik als docent dramatische vorming verbonden aan CSG Oostergo in Dokkum.
Elke vrijdagmiddag gaf ik onder de noemer Totaaltheater lessen dramatische expressie aan een groep leerlingen uit verschillende klassen met de bedoeling de communicatieve vaardigheden van leerlingen te verbeteren en faalangst tegen te gaan.

Het Totaaltheater maakte in die jaren twee voorstellingen, die op twee feestelijke avonden voor de ouders en leerlingen van de school werden opgevoerd in ’t Bolwerk in Dokkum.

 

psyche   de-verliefde-ezel