De Manus Branding Stichting

manus-logo

 

 

 

 

Van 1999 tot 2015 ben ik werkzaam geweest als projectcoördinator bij de Manus Branding Stichting te Leeuwarden.

Aanvankelijk zette De Manus Branding Stichting kunstzinnige projecten in als middel om sociale vaardigheden en competenties van leerlingen/jongeren in het onderwijs en het jeugdwelzijnswerk te ontwikkelen, maar al snel breidde de doelgroep zich uit met allerhande groepen in het onderwijs en het welzijnswerk
Ik was zowel inhoudelijk als organisatorisch verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van lessen/projecten relationele en (kunst)zinnige vorming voor het onderwijs en het Welzijnswerk. Ik ontwierp lessen en lesmateriaal, gaf les, en begeleidde groepen jongeren en ouderen. Ik droeg zorg voor de publiciteit en acquisitie van projecten, onderhield contacten met scholen en welzijnsinstellingen, maakte begrotingen en vroeg subsidies aan. Ik stuurde naast vaste medewerkers ook freelance kunstvakdocenten en vrijwilligers aan en begeleidde stagiaires

Gedwongen door teruglopende subsidies en mogelijkheden, heeft de stichting helaas eind 2015, na 15 jaar “mooie projecten”  geen mensen meer in vaste dienst. Onder de naam Wig-producties worden er nog wel theaterprojecten gerealiseerd.

Geschiedenis
Visie en missie
Mooi’e Projecten voor het basisonderwijs
Projecten voor jongeren
Projecten in het welzijnswerk
Werken aan wijken

Stichting helpt jongeren bij omgang met relaties