Remove the row

Column: 1

2015
Manus van Alles

Column: 2

Reintegratieproject dat dagbesteding bood aan mensen die om verschillende redenen hulp nodig hebben bij het weer op de rails krijgen van hun leven.
Vijf mensen maakten in 24 wekelijkse bijeenkomsten “WC de Groot herleeft” een speelse documentaire over de architect W.C. de Groot

W.C.de Groot herleeft


Remove the row

Column: 1

Gezichten van Vrijheid

Column: 2

De generatie Nederlanders die WOII bewust heeft meegemaakt wordt steeds kleiner en zal over een aantal jaren uitgestorven zijn.
Dat betekent dat we nooit meer de verhalen van ons land in oorlog uit eerste hand zullen horen.
Om deze verhalen voor altijd te kunnen behouden is Stichting GO4Media een uniek landelijk project gestart met de titel ‘Gezichten van Vrijheid’. In Friesland wordt het project uitgevoerd door de Manus Branding Stichting.
De verhalen van 7 ouderen van Wijkzorgcentrum St Jozef werden door 18 leerlingen van Piter Jelles Ynsicht uit Leeuwarden nog één keer op video opgetekend en gebundeld op een website, die zal dienen als ‘digitaal vrijheidsmonument’.

Kinderen kregen geweren in hun rug
Vergeten doe je het nooit
Zingende Duitsers
Van oorlog komt nooit iets goeds
We pakten wat we pakken konden
Vrijheid is je mooiste bezit
Mijn schooltijd
Leeuwarder Courant 17 feb.2014


Remove the row

Column: 1

2014/2015
Manus Memory

Column: 2

Manus Memory is een reminiscentieproject waar ouderen in contact worden gebracht met jongeren om te praten over vroeger en nu. Dit gebeurt aan de hand van filmbeelden uit het Fries Filmarchief.
Het project heeft een aantal niet onbelangrijke doelstellingen. Zo zijn het activeren door herinneringen op te halen en uit te wisselen, het contact met de buitenwereld, de overdracht van kennis en verhalen en de wisselwerking tussen oud en jong de belangrijkste. Voor de betrokken jongeren is het kennismaken met ouderen en ouderenproblematiek middels herinneringen en wetenswaardigheden een kans om te reflecteren op hun eigen leefwereld. Het onderlinge begrip voor elkaars leefwereld zal hiermee toenemen.
Samenwerking met vijf zorginstellingen en vijf scholen in Leeuwarden, Burgum en Harlingen

 
Ouderen terug naar school
Verliefd, verloofd, getrouwd
Leeuwarder Courant 9 okt. 2013
Franeker Courant 11 juni 2014


Remove the row

Column: 1

2013/2014
Vijverparkfestival

Column: 2

In 2014 werd voor de 2e keer het Vijverparkfestival in de Vlietzone georganiseerd. Het festival is een initiatief van de bewoners in samenwerking met de Manus Branding  Stichting het wijkpanel en de buurtorganisatie Vlietvaardig.
Dit ééndaags festival is bedoeld voor de bewoners van de Vlietzone en aangrenzende wijken.
Op het festivalpodium kunnen artiesten uit de wijk – amateurs en professionals – zich presenteren. Daarnaast werd een braderie verzorgd door de ondernemers uit de wijken.
In het kader van de Dag Van De Wijkaanpak waren de Talentenbus, het Repair Cafe, het buurt preventieteam en vertegenwoordigers van het wijkteam Oud-oost.aanwezig.

   

Huis aan huis 11 juli 2014


Remove the row

Column: 1

Manus Music Crash

Column: 2

Verschillende groepen jongeren en ouderen maakten een videoclip van hun muziek in de Manus Branding Studio.

Rico Tubs: Ik doe mijn ding
Didier: My life
Kidsforce: Titanium


Remove the row

Column: 1

Taalpunt

Column: 2

De Manus Branding Stichting maakte in samenwerking met deelnemers en begeleiders een korte promotiefilm over het Team participatie van Welzijn Centraal in Leeuwarden.


Remove the row

Column: 1

Life

Column: 2

LIFE gaat over jongeren, ergens in een grote stad, vervreemd van enige thuissituatie en met verkeerde vrienden. Wars van adviezen en goede bedoelingen.
Verkeerde keuzes op het verkeerde moment leiden tot onbekende, nieuwe situaties.
LIFE gaat over het Ieven. Of hoe je moet overleven als het je allemaal niet zo meezit. ..

22 Jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 23 jaar uit de regio, maar met elk hun eigen achtergrond, ervaringen, dromen en wensen, maakten met als ingrediënten: toneel, dans, muziek, beeldende vormgeving en film hand in hand een multi-media-theatervoorstelling.

Life biedt creatieve jongeren, die het interessant vinden om eens achter de schermen te kijken bij een grote theaterproductie de kans om mee te werken. Door middel van workshops en intensieve, professionele begeleiding wordt kennis en ervaring opgedaan, die gebruikt wordt bij de totstandkoming van de totale productie.

    

Life promo


Remove the row

Column: 1

2012/2013
Manus music in de klas

Column: 2

Alle Leerlingen van de Boelensschool op Schiermonnikoog maakten twee dagen in workshops met elkaar een viedeoclip over hun school.


Remove the row

Column: 1

Making Money


Column: 2

Drie dagen video-workshop met 15 leerlingen van Piter Jelles Ynsicht in Leeuwarden. De leerlingen maakten twee korte filmpjes over jongeren en geld verdienen.


Remove the row

Column: 1

Werken aan Wijken

Column: 2

In opdracht van woningbouwvereniging Woon Friesland maakten wijkbewoners, kinderen, de klantadviseur en de buurtbeheerder een documentaire over de aanpak van de leefbaarheid in hun wijk.
De film werd op een informatieavond aan alle bewoners vertoond in het Wijkzorgcentrum St Jozef Leeuwarden.


Remove the row

Column: 1

2011/2012
Terug in de Kast

Column: 2

Is een vrolijke voorstelling die bewoners en personeel van zorgingsinstellingen op een humoristische manier bewust wil maken van de omgang met en behandeling van andersgeaarden binnen de instellingen. Aan de hand van de grappige voorstelling en een origineel nagesprek word de bezoeker meegevoerd naar “de andere kant” van het leven in het verzorgingstehuis. Hilarische en soms ook confronterende situaties gaan de schaamte voorbij in “Terug in de kast”.
De voorstelling werd gespeeld in 15 zorginstellingen in Friesland en op vier opleidingen voor verzorgende.

    
Leeuwarder Courant 7 mei 2012
Leeuwarder Courant 9 mei 2012
Huis aan huis 6 juni 2012


Remove the row

Column: 1

Live!

Column: 2

LIVE! is Multiamedia-theatervoorstelling. Het is een crossover tussen film, toneel, dans en muziek.
De soundtrack wordt live gespeeld door wisselende bands op het podium. De acteurs en actrices lopen het doek af, en het podium op. De dansers dansen met zichzelf en met elkaar, en alles wat op het podium gebeurt wordt live uitgezonden op het grote doek.

LIVE! is een project waarbij zo’n 60 jongeren vier maanden samen werkten aan een film die wordt ondersteund door live soundtrack en live uitgespeelde scenes in dans en toneel. De jongeren bepaalden het script, de muziek, de choreografie en de regie, onder begeleiding van professionals.


Remove the row

Column: 1

Werken aan Wijken
Bilgaard

Column: 2

In opdracht van woningbouwvereniging Woon Friesland maakten wijkbewoners, kinderen, de wijkagent,de klantadviseur en de buurtbeheerder een documentaire over de aanpak van de leefbaarheid in hun wijk. De film werd op een informatieavond aan alle bewoners vertoond in wijkcentrum Bilgaard in Leeuwarden.


Remove the row

Column: 1

Werken aan Wijken
Camingaburen


Column: 2

In opdracht van woningbouwvereniging Woon Friesland maakten wijkbewoners, kinderen, de klantadviseur en de buurtbeheerder een documentaire over de aanpak van de leefbaarheid in hun wijk.
De film werd op een informatieavond aan alle bewoners vertoond in het MFC Camminghastins in Leeuwarden.


Remove the row

Column: 1

Rauw!

Column: 2

Het JongerenPersBureau Leeuwarden maakte vier afleveringen van “Rauw”; een televisieprogramma van en voor Jongeren i.s.m. Stenden Hogeschool Leeuwarden en Lokale opmroep Mercurius in Leeuwarden.


Remove the row

Column: 1

2010/2011
Rauw!

Column: 2

Het JongerenPersBureau Leeuwarden maakte twee afleveringen van “Rauw”; een live televisieprogramma van en voor Jongeren i.s.m. Stenden Hogeschool Leeuwarden en Lokale opmroep Mercurius in Leeuwarden.

  


Remove the row

Column: 1

Lokale Omroep?

Column: 2

Jongeren van het JongerenPersBureau Leeuwarden maakte in opdracht van de gemeente een inleidende film t.b.v. debatavond op 12 februari 2012 in debatcentrum de Bres in leeuwarden.


Remove the row

Column: 1

Huizum West

Column: 2

Multimediaproject met 14 jongeren in Huizum West Leeuwarden. Zij maakten in 12 wekelijks bijeenkomsten een documentaire over zichzelf en overlast in de wijk.
De film Thuis best in Huizum West werd vertoond in wijkcentrum de Vluchtheuvel en op de gemeenschappelijke presentatie van de “enterenprojecten 2010” in debatcentrum de Bres in Leeuwarden.

Leeuwarder Courant 9 juni 2010
Huis aan huis 3 nov 2010


Remove the row

Column: 1

Areal Talkshow

Column: 2

12 Jongeren maakten videoitems over overlast van jongeren in de wijk Zuiderburen in Leeuwarden en presenteerden hun werk in een live-televisietalkshow in het wijkcentrum. Delen van de Talkshow werden gepresenteerd op de gemeenschappelijke presentatie van de “Enterenprojecten 2010” in debatcentrum de Bres in Leeuwarden.


Remove the row

Column: 1

Volg mij maar

Column: 2

Een tienergroep uit Camminghaburen maakte een theatervoorstelling over grensoverschrijdend gedrag in de wijk.
De voorstelling werd gespeeld in MFC Cammingastins en op de presentatie van de “Enterenprojecten 2010” in debatcentrum de Bres in Leeuwarden.

Leeuwarder Courant 27 mei 2010


Remove the row

Column: 1

Graffiti Project Leeuwarden

Column: 2

In een korte film tonen graffitischrijvers uit Leeuwarden hoe een gedurfd initiatief vanuit de gemeenteraad heeft geleid tot een zeer aansprekend graffitibeleid.

Graffitiproject Leeuwarden

  


Remove the row

Column: 1

2009/2010
Werken aan Wijken
Vrijheidswijk

Column: 2

12 weken, in samenwerking met het opbouwwerk in de wijk en het wijkpanel.
Videoproject naar aanleiding van de ingrijpende renovatie van deze wijk.
Wijkbewoners maakten een documentaire over de grootscheepse vernieuwing van de Vrijheidswijk in Leeuwarden en de totstandkoming van het nieuwe multifunctioneel centrum in hun wijk waar de film “Vrijheid naak je met elkaar” wed vertoond.


Remove the row

Column: 1

Thomas Tomatenpuree

Column: 2

Een groep ouderen uit Grou, maakten i.h.k.v. activering in 16 middagen een korte speelfilm in samenwerking met een kleutergroep van basisschool De Twa fisken.
24 leerlingen van groep twee van basischool De Twa Fisken in Grou en 10 ouderen.

  
Trailer
Leeuwarder Courant 15 dec. 2009
Mid Frieslander 15 dec. 2009
Mid Frieslander 6 juli 2010


Remove the row

Column: 1

Jong & oud
in de binnenstad

Column: 2

Ouderen en jongeren uit de binnenstad nemen d.m.v. vijf gezamelijke activiteiten een kijkje in elkaars leefwereld.
16 weken, 2,5 uur. 16 Jongeren en 12 ouderen uit de binnenstad van Leeuwarden.
Er werd een skate-buurtfeest gehouden, een fotoalbum gemaakt. een rapnummer opgenomen en er was een bijeenkomst rondom drugsgebruik.

  


Leeuwarder Courant 12 okt. 2009


Remove the row

Column: 1

Ik ben er wel

Column: 2

Mantelzorgers uit Friesland maakten een speelfilm over de mantelzorg bedoeld voor andere mantelzorgers en organisaties die zich voor mantelzorgers inzetten.
Gedramatiseerde documentaire over de mantelzorg.
Na de dood van zijn echtgenote blijft Maarten alleen achter. Zijn nicht Annemarie zoekt hem steeds vaker op. Dan wordt Maarten ziek. Annemarie besluit om voor hem te gaan zorgen.
Deze film geeft inzicht in het proces van een mantelzorger; hoe sluipenderwijs het zorgen en de verantwoordelijkheid begint, taken te zwaar worden en het eigen leven op de tweede plaats komt. Ook de goede kanten van het zorgen worden belicht.

Bekijk de film


Remove the row

Column: 1

Hoe gewoon is Allochtoon?

Column: 2

Zeven portretten van ambitieuze nieuwe Nederlanders die op geheel eigen wijze hub plek in de Nederlandse samenleving hebben vormgegeven.

  


Remove the row

Column: 1

Amaryllis

Column: 2

In opdracht van de Gemeente Leeuwarden en Welzijn Leeuwarden maakte de Manus Branding Stichting een “box” van vijf mini-dvd’s met animatiefilmpjes over de reorganisatie van het Welzijnswerk in de stad in een organisatie die van onderop gestuurd wordt.
Een organisatie die de betutteling voorbij is, waarin mensen zelfredzaam of samen redzaam zijn in verbinding met hun omgeving.

    


Remove the row

Column: 1

2007/2008
Kliks 3

Column: 2

Het JongerenPersBureau Leeuwarden maakte een derde aflevering van het Programma “KLIKS”. “KLIKS” werd uitgezonden op lokale omroep Mercurius in Leeuwarden


Remove the row

Column: 1

2006/2007
Kliks 2

Column: 2

Het JongerenPersBureau Leeuwarden maakte een tweede aflevering van het Programma “KLIKS”. “KLIKS” werd uitgezonden op lokale omroep Mercurius in Leeuwarden

Kliks 2

Remove the row

Column: 1

 Een buurt vol verhalen

Column: 2

Een groep oudere Nederlanders en een groep allochtonen maakten samen een boek met verhalen over hun jeugd en opvoeding. Deelnemers haalden herinneringen op over vroeger.
Om de verhalen ook zichtbaar te maken voor andere bewoners uit de wijk werden deze vastgelegd in een boekje en in een tentoonstelling.
Door elkaar te leren kennen kweek je begrip en respect voor elkaar.

Lees het boekje


Remove the row

Column: 1

Kliks

Column: 2

Het Make a Connection project is een wereldwijd initiatief van Nokia en de International Youth Foundation.
In Nederland kozen zij ervoor om samen met Jantje Beton en Go4media JongerenPersbureau’s (JPB’s) op te zetten.
In totaal zijn er via Make a Connection 19 JPB’sondersteund.

Binnen een JongerenPersBureau maken jongeren van 12-16 een mediaproduct met behulp van een ervaren mediamaker.
In Leeuwarden werd het project uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Mnaus Branding Stichting in samenwerking met de lokale omroep en Stenden Hogeschool Leeuwarden.

Het JongerenPersBureau Leeuwarden maakte een eerste aflevering van het Programma “KLIKS”. “KLIKS” werd uitgezonden door lokale omroep Mercurius in Leeuwarden

Het doel van een JPB is een dialoog op gang te brengen tussen jongeren en volwassenen, jongeren en de stad en jongeren onderling.
Daarbij kunnen jongeren zich binnen het JPB op allerlei gebieden verder ontwikkelen; zo doen ze bijv. technische kennis op over filmapparatuur en computers, maar ze leren ook samenwerken, organiseren, afspraken maken en nakomen. Ze krijgen verantwoordelijkheid en nemen deze ook. Kortom, een leerzame, maar vooral leuke activiteit.Spelenderwijs doen de deelnemers zo ervaringen op die van belang zijn: bijvoorbeeld overleggen bij het kiezen van een thema, samenwerken in verschillende rollen en het verwoorden van je eigen mening en die van een ander.
De producties worden via de lokale omroep aan het publiek gepresenteerd.
Zo krijgen jongeren een stem en de mogelijkheid hun mening en visie een breed bereik te geven.

Leeuwarder Courant 22 maar 2007
Leeuwarder Courant 30 maart 2007


Remove the row

Column: 1

Een mooi gezicht

Column: 2

Eerst maak je een afdruk van je gezicht, dan maak je daarop je eigen masker waarmee je in een voorstelling gaat spelen.
Vertrouwen geven en krijgen. Jezelf durven te laten zien aan een groot publiek. Een project van 12 weken met leerlingen van groep 5/6 van de Plataanschool in Leeuwarden

    


Remove the row

Column: 1

Liwwadders Ferhúsd

Column: 2

Na “Gaan we met de trein” maakten 14 jongeren uit de wijk Wielepôle n.a.v. een discussie over buitenlanders in de wijk een reis naar het voormalig concentratiekamp Auschwitz in Polen.
Zij maakten van hun reis een filmverslag: “Liwwarders Ferhûsd” met daarbij een werkboek voor leerlingen en een docentenhandleiding waarmee zij voorlichting gaan geven aan leerlingen in de onderbouw van het VMBO over racisme en discriminatie.

Trailer
Bekijk de film
Auschwitz als levensles


Remove the row

Column: 1

Gaan we met de trein?

Column: 2

20 jongeren uit de wijken Heechterp/Schieringen, Oud-Oost, Schepenbuurt en Wielenpolle reizen in augustus naar Krakow, Polen. Dit is een initiatief van de jongeren uit de Wielenpolle in het kader van het project Doen! Het project wordt gecoordineerd door De Manus Branding Stichting en wordt samen met de jongeren voorbereid.
Het project ‘ontmoeting Auschwitz’ is niet alleen maar een reis naar Polen. Zo worden er voor de reis diverse themabijeenkomsten georganiseerd met de jongeren over de Tweede Wereldoorlog en discriminatie. Ook wordt er een film getoond over Auschwitz, brengen ze een bezoek aan het Verzetsmuseum en gaan ze in gesprek met ouderen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt.

Het hele traject wordt, met medewerking van de jongeren, gefilmd. De bedoeling hiervan is dat er materiaal van gemaakt wordt voor een voorlichtingsprogramma op scholen. In het komend schooljaar gaan de jongeren dan op scholen vertellen over hun reis.


Remove the row

Column: 1

De Manus Landing

Column: 2

18 Leerlingen van groep 6 van OBS de Potmarge maakten een animatiefilm over vier scholieren die in hun zelfgemaakte ruimteschip een reis maken langs verschillende planeten.


Remove the row

Column: 1

Ontmoetingen

Column: 2

Leerlingen van de groepen 7 van OBS de Potmarge en OBS de Wynwizer in Leeuwarden maakten in een uitwisselingsproject van 24 wekelijkse bijeenkomsten een spektakelvoorstelling opgevoerd voor ouders en leerlingen van beide scholen op het sportveld achter De Bining in Tearns. 


Remove the row

Column: 1

De intergalactische talentenjacht

Column: 2

Maskervoorstelling met 21 leerlingen van groep 6 van OBS de Potmarge opgevoerd in Buurthuis de Kobbekooi in Leeuwarden.


Remove the row

Column: 1

Een mooi verhaal

Column: 2

Leerlingen van groep 5 van OBS de Potmarge maakten een “Reuzenboek” met twaalf bladzijden over samenwerken en spelen.


Remove the row

Column: 1

2005/2006
Spoorloos

Column: 2

Leerlingen vormen een filmcrew en maken een speelfilm bestemd voor de hele school.
De film “Spoorloos”, gemaakt naar aanleiding van een krantenbericht over een meisje dat een week lang ondergedoken was op de zolder van haar school, werd gepresenteerd aan medeleerlingen, ouders en bekenden in Wijkcentrum het Knooppunt in Leeuwarden.


Remove the row

Column: 1

PlataanTV

Column: 2

Leerlingen van groep 7/8 van de Plataanschool vormden een televisieomroep en maakten vier filmpjes die werden vertoond op de ouderavond en in alle klassen van de school.

    


Remove the row

Column: 1

Het Pauwenfeest

Column: 2

Maskervoorstelling met leerlingen van groep 6 van OBS de Potmarge werd opgevoerd in het buurthuis voor ouders en medeleerlingen van de school

  


Remove the row

Column: 1

Mooi wat wij willen

Column: 2

Uitwisselingsproject met leerlingen van OBS de Plataanschool en OBS de Potmarge in leeuwarden.
De musical over twee rivaliserende bendes in de “Stadionbuurt” werd voor ouders en medeleerlingen opgevoerd in Zalen Schaaf in Leeuwarden.

    


Remove the row

Column: 1

Opening Himmelwike

Column: 2

Manifestatie als startschot voor de schoonmaakweek in Friesland met leerlingen van groep 1/2 en groep 8 van CBS Koningin Wilhelmina school in Leeuwarden.


Remove the row

Column: 1

De Bal

Column: 2

Multimediaproject met jongeren uit de wijken rondom het Vliet. Jongeren maakten een horrorfilm over een eenzame jongen die wraak neemt op zijn moeder.

    


Remove the row

Column: 1

Enteren Bilgaard

Column: 2

Multimediaproject waarin jongeren uitgedaagd worden met elkaar een productie te maken rondom een door hen zelf gekozen thema. Docudrama “ Enteren Bilgaard” over de macht van de groep en rapcontest werd gepresenteerd op een manifestatie op de parkeerplaats van het winkelcentrum Bilgaard in Leeuwarden.
Met 14 jongeren uit de Vrijheidswijk en Bilgaard.

    

Enteren
Leeuwarder Courant 13 oktober 2006


Remove the row

Column: 1

2004/2005
Sprankelen

Column: 2

Manifestatie i.s.m Jantje Beton ter gelegenheid van de ingebruikneming van de Sprankelplek in Heechterp/Schieringen met 110 leerlingen van OBS de Plataanschool.

    

Remove the row

Column: 1

Ptv

Column: 2

Leerlingen van groep 8 van OBS de Potmarge maakten een reclamefilmpje voor hun eigen school.
Videoproject om te leren samenwerken en verantwoordelijkheid te krijgen en te nemen.
Overleggen bij het kiezen van een thema. Het verwoorden van je eigen mening en die van een ander.
De film werd aan medeleerlingen en ouders gepresenteerd in Buurthuis het Knooppunt in Leeuwarden.


Remove the row

Column: 1

De Valstrik

Column: 2

12 jongeren uit de wijken rondom het Vliet, Leeuwarden multimediaproject waarin jongeren uitgedaagd worden met elkaar een productie te maken rondom een door hen zelf gekozen thema. Docuclip over de eenling in de groep en pestgedrag,. “De Valstrik”, werd gepresenteerd in Buurthuis Welgelegen aan vrienden, bekenden en ouders.


Remove the row

Column: 1

PlataanTV

Column: 2

Leerlingen van groep 8 van OBS de PLATAANSCHOOL maakten filmpjes rondom het thema Rituelen.
Videoproject om te leren samenwerken en verantwoordelijkheid te krijgen en te nemen. Overleggen bij het kiezen van een thema. Het verwoorden van je eigen mening en die van een ander. De film werd aan medeleerlingen en ouders gepresenteerd in Buurthuis Heechterp/Schieringen in Leeuwarden.


Remove the row

Column: 1

Mooi wat wij willen

Column: 2

Respect voor een ander is respect voor jezelf is respect voor een ander. Voorstelling “Het Mooie Monster”, muurschilderingen op twee van de vierscholen en powerpointpresentaties. Presentaties en tentoonstellingen op de eigen scholen en in het buurthuis.

Een project van 24 weken met 75 leerlingen van groep 7 van OBS de Vrijheid Bilgaard, groep 7 van OBS de Vrijheid Vrijheidswijk, groep 7/8 van CBS Prins Constantijn, groep 7 van CBS Prins Maurits.


Remove the row

Column: 1

Mooi Door
het spel begint

Column: 2

Met elkaar! voor elkaar!
Bouwen met verhuisdozen. Voor groep 3.
Het 1e groepje bouwt een huis, of een tunnel, een toren, of een …
Het 2e groepje gaat in het bouwsel spelen. Kunnen ze zien wat er is gebouwd? En welk spel zullen we erin spelen?
Het 3e groepje mag alles in laten storten en ruimt de rommel op. Iedere week rouleren de groepjes!


Remove the row

Column: 1

2002/2003
Wedden van Wel

Column: 2

Speelfilm naar aanleiding van het boek van Mijam Oldehave door leerlingen van groep 7/8 va OBS de Plataanschool.
24 weken, 5 uur, 21 leerlingen van groep 7/8 van OBS de Plataanschool.
Videoproject om te leren samenwerken en verantwoordelijkheid te krijgen en te nemen. Keuzes maken en daarmee naar buiten durven treden.

Bekijk de film
Leeuwarder Courant 9 mei 2004


Remove the row

Column: 1

In geuren,kleuren en vormen

Column: 2

Basisvoorwaarden om samen te spelen en te werken. Een project over geuren, kleuren en vormen.
Tentoonstelling van tekeningen, verhalen en gedichten en objecten gemaakt door leerlingen van groepn 6 van de Plataanschool.
Leerlingen maakten gezamenlijke tekeningen, gedichten en objecten.
Tentoonstelling ‘In Geuren, Kleuren en Vormen’ werd tentoongesteld bij Speeltuinvereniging Insulinde en in het wijkcentrum van Heechterp/Schieringen.


Remove the row

Column: 1

Is er dan niemand boos?

Column: 2

14 leerlingen uit groep 5 obs de Plataanschool Basisvoorwaarden om samen te spelen en te werken voorstelling: “Is er dan niemand Boos?”, uitgevoerd in het buurthuis van Heechterp/Schieringen voor andere groepen, onderwijzers en ouders.
Maskervoorstelling naar aanleiding van het boek van Toon Telligen


Remove the row

Column: 1

Mooi Door!
Het spel begint

Column: 2

Bouwen en spelen met 1000 verhuisdozen met leerlingen van groep 3 van OBS de Plataanschool.


Remove the row

Column: 1

Een mooi begin

Column: 2

Werken met geleide fantasie en materialen. Voor groep 2 kleuters. ‘Fantasie fantazicht, doe maar eens je ogen dicht, stel je voor dat je een ‘olifant’ bent… of een muisje, of een hond’ Een olifant heeft een slurf, het muisje bribbelt en een hond snuffelt. Zo kun je de wereld verkennen. En wat je beleeft kun je vertellen in taal.Wat een ander heeft beleeft, daar kun je naar luisteren.Bij belevenissen horen gevoelens.Gevoelens hebben we allemaal. Je kunt en mag ze benoemen.Vaak lucht dat op.


Remove the row

Column: 1

2002/2003
Plataan Tv
The Movie

Column: 2

16 leerlingen van groep 8 OBS de Plataanschool De leerlingen vormen een televisieomroep en maken nieuwsprogramma’s bestemd voor de hele school.


Remove the row

Column: 1

De Mantel van wie?

Column: 2

46 leerlingen uit de groepen 5, 6 en 7 van OBS de Plataanschool.
Van succeservaringen groei je! Weten dat je gezien bent, maakt dat je je erkend voelt in wie je bent!
“De Mantel van Wie?”, voorstelling voor medeleerlingen, onderwijzers en ouders, uitgevoerd in het buurthuis van Heechterp/Schieringen en in Zalen Schaaf in Leeuwarden.

  

Leeuwarder Courant 23 april 2003

Remove the row

Column: 1

2001/2002
Plataantv

Column: 2

Speelfilm gemaakt door leerlingen van groep 7/8 van OBS de Plataanschool.


Remove the row

Column: 1

En samen kwamen ze heel ver

Column: 2

Maskervoorstelling naar aanleiding van het boek van Jan Willem v/d Wetering met leerlingen van groep 4 en 5 van OBS de Plataanschool.


Remove the row

Column: 1

2000/2001
De schat van Schieringen

Column: 2

Theatervoorstelling met leerlingen van groep 5 en 6 van OBS de Plataanschool en “De culturele wedstrijd” Tentoonstelling over mogelijke verbeteringen van de voorzieningen in de wijk door leerlingen van OBS de Plataanschool en wijkbewoners.

Leeuwarder Courant 12 april 2001


Remove the row

Column: 1

1999/2000
Mooi Niet
Dit is mijn grens

Column: 2

17 leerlingen van groep 8 van OBS de Plataanschool.
Over wat kinderen wel en niet willen.

Theatervoorstelling MOOI NIET over grensoverschrijdend gedrag. Uitgevoerd in Stadsschouwburg de Harmonie voor leerlingen van 18 groepen 7 en 8 van Basisscholen in Leeuwarden.

Leeuwarder Courant 16 juli 2000